fbpx

Landskronas gator-digital guidning

  1. Start
  2. Kultur
  3. Besöka
  4. Landskronas gator-digital guidning

Landskronas gator-digital guidning

Landskrona är en av de senare medeltida städerna i Skåne och anlades på 1400-talet. Den 20 mars  1413 fick Landskrona sina första stadsprivilegier.

Erik av Pommern, kungen över Sverige, Danmark och Norge, ville bygga en handelsstad som inte styrdes av Hansan. Hansan var en mäktig tysk handelsunion som kontrollerade handeln i Öresundsregionen och Östersjön. Erik ville så småningom ta kontroll över sundet och införa en tull som skulle förbättra statskassan. Därför byggde han Landskrona vid en naturlig djuphamn som skulle kunna användas av de nya större fartygen.
Det är inte bara byggnader och platser som kan berätta stadens historia, gatunamnen kan också avslöja vad som en gång hade stor betydelse för en stad.

Förstora Google maps kartan nedan och ge dig ut på en vandring.

Landskrona medeltida torg

Rådhustorget är en av de äldsta platserna i Landskrona. Till skillnaden från byggnader som ligger runt om, är Rådhustorget en riktig medeltidsplats. Torget har förmodligen existerat sedan 1400-talet. Dess storlek och form har inte förändrats med tiden. Bara dagens utsmyckning tillkom mycket senare, i början av 1900-talet. Torgets läge, bara några hundra meter från stadens dåtida strandlinje, var inte valt av en slump utan underlättade för handeln.

Medeltida stadsportar

Medeltida Landskrona hade en vall som omringade staden samt 7 portar: Mölleport, S:t Gertruds port, Axelport, Västerport, Säbyport, Norreport och Österport. Portar var enda sättet att ta sig in och man kunde snabbt stänga dem vid utbröt av krig eller epidemier. Landskronas strategiska läge gjorde staden till en måltavla för olika hot och portarna var viktiga.

S:t Gertruds kapell

Gatan som ledde till den medeltida porten hade liknande namn och kallades för S:t Gertruds stræde. Anledningen till att gatan samt porten kallades så, var S:t Gertruds kapell som byggdes i området. Vid kapellet fanns det också en kyrkogård som var ca 23 x 55 meter stor. 

Vestergade

Fram till 1700-talet fanns det ingen plats i Landskrona som hette Kasernplan. Denna plats tillkom först när man började bygga om Landskrona och flytta ut staden närmare hamnrännan. Fram till 1700-talet såg det här området annorlunda ut. Här löpte en lång gata som tog sin början vid Rådhustorget och sträckte sig fram till Västerport. Gatan hette Västergade och låg delvis mittemot nuvarande Östergatan.

S:t Johannes Doparens kyrka

En av de byggnader som tillkom redan under Erik av Pommerns tid, var stadskyrkan S:t Johannes Baptista (eller S:t Hans på danska). Kyrkan var belagd ett kvarter norr om torget och uppförd i tegel i baltisk gotik och var nästan lika stor som Lunds Domkyrka. Den var alltså Skånes näst största kyrka. Kyrkan började byggas troligtvis strax efter det första privilegiebrevet och invigdes redan 1424. Den var 70 meter lång och 24 meter bred. Tillsammans med kyrkotornet var kyrkans höjd cirka 50 meter.

Teatern – Helgeandshuset (Hospitalet)

Huset var placerat i stadens utkant (ungefär vid Teatern) och omfattade både en kyrka och en kyrkogård. Det medeltida hospitalet hade inte riktigt den funktionen som vi nu förknippar med ett sjukhus. Även om fattiga sjuka fick en fristad i huset var de flesta intagna fattiga åldringar och förståndshandikappade. Vid vanliga skador eller sjukdomar vände sig folk till bardskärarna (frisörerna). Även pilgrimer kunde får skydd i huset.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.