fbpx

Tillgänglighet på iLandskrona.se

  1. Start
  2. Besöka
  3. Tillgänglighet på iLandskrona.se

Tillgänglighet på iLandskrona.se

Landskrona stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ilandskrona.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av ilandskrona.se inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver innehåll från ilandskrona.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till kontaktcenter@landskrona.se
• ringa till 0418-47 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Innehåll som inte är tillgängligt Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Rubriker

Många av webbplatsens rubriker är inte uppmärkta i koden eller har en ologisk ordning. Det gör det svårt att navigera via rubriker med hjälpmedel.

Listor

Länkar och listor är inte grupperade som listor. Det gör det svårt att navigera via listor med hjälpmedel.

Färger och kontraster

• Flera texter, länkar och menyer har låga kontraster och kan vara svåra att se.
• Fokusmarkeringen har låg kontrast och kan vara svår att se. På vissa länkar saknas fokusmarkering.

Meny

• Menyn är svår att navigera i med mus och tangentbord. Navigera utan mus
• I mobilvy går det inte alltid att se innehållet som du navigerar i.
• Alla länkar och knappar går inte att nå utan mus.

Konsekvent

Logotypen och menyn är inte alltid likadan på alla sidor på webbplatsen.

Bilder

Många bilder saknar bildbeskrivning.

Karta

Kartor är svåra att hantera med hjälpmedel. Innehållet finns inte som textalternativ.

Filmer

Filmer saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Uppläsning

• Sökfältet och knappen för att pausa/spela video har otydliga namn.
• I menyn så blir det inte uppläst vilken som är den nuvarande sidan.

Förstoring och textzoom

• Det finns ett fåtal texter och länkar som är svåra att läsa vid förstoring.

Oskäligt betungande anpassning

Kartfunktionen är en tredjepartslösning som vi har begränsad möjlighet att anpassa. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning av funktionen men kommer presentera innehållet i ett alternativt format.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning av ilandskrona.se.
Senaste bedömningen gjordes den 18 januari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 18 januari 2023

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.