fbpx
 
BOSTÄDER

Det här är Norra Borstahusen

Efter många års planering togs det första symboliska spadtaget i Norra Borstahusen den 29 januari 2016.

Den nya stadsdelen norra Borstahusen är uppdelad i sex detaljplaner, se strukturplanen nedan. Detaljplan 1 omfattar området närmast kusten. Här bygger Veidekke, Derome och HSB nya bostäder. Detaljplan 2 gäller ombyggnad av idrottsplatsen Ulkavallen som får tre 11-mannafotbollsplaner och en nybyggd idrottshall med goda parkeringsmöjligheter.

Dessutom har en ny skola byggts. Internationella Engelska Skolan startade sin verksamhet under hösten 2017.  Livsmedelsbutiken Coop kommer också att etablera sig i området. Landskrona stads stadsbyggnadschef Johan Nilsson ger en lägesrapport och berättar om framtidsplanerna.

– De stora utmaningarna i Norra Borstahusen var att flytta campingen och även delar av golfbanan, vilket nu börjar falla på plats. Vi vill erbjuda en god livsmiljö med attraktivt boende, bra skola och meningsfull fritid. Det handlar också om att skapa nya arbetsplatser i närområdet. Det kommer att bli möjligt i den företagspark som planeras i närheten, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef på Landskrona stad.

Detaljplan 3 ligger i områdets nordöstra del och omfattar ett seniorboende som uppförs av Bovieran. Planen rymmer även fribyggartomter och radhustomter. Detaljplan 4, kvarteret Tomaten, innehåller fribyggartomter samt tre stycken flerbostadshus.

Arbetet med detaljplan 5, Strandstaden, inleddes under 2016. Strandstaden är det grönmarkerade området på strukturplanen ovan. Här blir det varierad stadsbebyggelse med både en- och flerbostadshus. Landskrona stad skapar även ett sammanhängande fritids- och rekreationsstråk. Säbybäcken har tidigare legat under en kulvert, men är nu frilagd och rinner genom hela den nya stadsdelen. Längs bäcken har det planterats hundratals träd och buskar för att skapa en grön korridor från havet ända bort till Karlslundsområdet och Kopparhögarna.


Vad händer framåt?

– Visionen är att den färdigbyggda stadsdelen ska rymma cirka 1 100 bostäder med en varierad stadsbebyggelse och olika upplåtelseformer, alltså både hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Det kommer att finnas villor, radhus, gathus och flerfamiljshus av varierande karaktär och utseende. Vi märker ett stort intresse hos byggherrar och exploatörer som vill vara med och utveckla norra Borstahusen. Det är de marknadsmässiga krafterna som styr utbyggnaden, men stadens ambition är att hålla ett bra tempo.

Här ställer du dig i Landskrona stads tomtkö.

-----