fbpx

Tycho Brahes have

  1. Parker og haver
  2. Besøg
  3. Start
  4. Tycho Brahes have

Rundt om Tycho Brahes slot Uraniborg på Hven opførte den danske videnskabsmand en fantastisk botanisk. Den er formet i stil med renæssancens ideal med kvadrater, trekanter og cirkler. 

Ideen med haven var at genskabe Edens Have. Her blev der dyrket frugt og urter, som senere blev brugt i Tycho Brahes alkemistiske medicinarbejde. 

Da Tycho forlod Hven blev området ødelagt. Fra og med 1990-tallet er en del af haven dog genopbygget og rekonstrueret. Blandt andet er planter, som man ved fandtes i danska slots- og klosterhaver på 1500-tallet, blevet plantet.  

Idag benyttes haven også til et løbende forskningsarbejde i samarbejde med Alnarps Landbrugsuniversitet. 

Foto: Mickael Tannus

You are using an old web browser. The site won’t work as expected in your browser. Please upgrade your browser to increase your experience and safety.