fbpx

Europaspåret

Diskussionen om en ny Öresundsförbindelse har tagit ny fart i år i samband med att Trafikverket och danska Vejdirektoratet har presenterat en förstudie av HH-förbindelsen. Landskronas stads förslag om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – Europaspåret  har fått stöttning från flera aktörer. 

Landskrona stad har de senaste åren utrett möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn kallad Europaspåret. Utredningen har visat att det finns mycket goda förutsättningar för att anlägga en fast förbindelse på sträckan. Förbindelsen kan dessutom ge stora vinster för hela Sverige och Öresundsregionen.  

Europaspåret handlar om att anlägga en sänktunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Järnvägsdelen kan hantera både regional-, fjärr och godståg och restiden mellan de två städerna skulle bli ungefär 15 minuter. I Köpenhamn går järnvägstrafiken under de centrala delarna av huvudstaden innan de fortsätter mot den kommande Fehmarn-förbindelse mellan Danmark och Tyskland. 

En bilförbindelse kan läggas i samma tunnel och kopplas på den kommande Östlig Ringvej i Köpenhamn och köra runt om Köpenhamn till Kastrup. Bilförbindelsen kan generera intäkter som kan finansiera hela Europaspåret tillsammans med EU-bidrag och intäkter från järnvägsdelen.  

SJ vill köra fjärrtåg via Landskrona 

I slutet av januari presenterade Trafikverket och danska motsvarigheten Vejdirektoratet en förstudie av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Studien visade att järnvägsförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör inte kan hantera fjärr och godståg. Därmed blir förbindelsen framförallt en lokal angelägenhet för nordvästra Skåne. Samtidigt kommer intäkterna från bilförbindelsen inte kunna finansiera järnvägsdelen i HH-förbindelsen 

I samband med att förstudien presenterades har flera aktörer pekat på att Landskronas förslag har potential att skapa större nyttor för Sverige och Öresundsregionen än HH-förbindelsen och därför bör Europaspåret också utredas på nationell nivå innan man går vidare i processen om en ny Öresundsförbindelse. 

– Om järnvägen ska expandera måste en kommande Öresundsförbindelse klara både godstrafik och persontrafik. Och då är Landskronas förslag väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man nu inte breddar sig och även tittar på Europaspåret, säger Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter och höghastighet på SJ.  

SJ ansökte 2020 om att köra 7 avgångar till Köpenhamn via Öresundsbron om dagen, men fick bara plats med 6. SJ ser ett underlag till att köra ungefär dubbelt så många snabbtåg till Köpenhamn jämfört med innan pandemin. I ett första steg innebär det ett tåg i timmen från såväl Göteborg som Stockholm, och på lite sikt två tåg per timme.   

– Om Europaspåret byggs skulle vi sannolikt köra ett antal tåg via Landskrona och ett antal via Malmö, säger Pär Helgesson.  

Europaspåret kan säkra fler klimatsmarta transporter 

Dr. Gerhard Troche, senior trafikexpert vid KTH, skrev mot slutet av 2020 en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Risk för felval av ny järnväg över Öresund. Troche pekar på att HH-förbindelsen inte kan utveckla järnvägen eller säkra fler klimatsmarta transporter eftersom den ensidigt gynnar vägtrafiken. En HH-förbindelse skulle sannolikt leda till att järnvägens konkurrenskraft försämras och att fler transporter kommer flyttas från tåg till lastbil helt i strid med de klimatpolitiska ambitionerna.  

– Ska ambitionen att flytta fler transporter till järnväg lyckas och vill man minska störningskänsligheten för järnvägsgods över Öresund måste man titta på förslag som skapar ny kapacitet även till gods och fjärrtåg. I dagsläget är en förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn det enda förslaget som gör detta. Europaspåret mer än fördubblar kapaciteten för gods över Öresund, samtidigt som det minskar antalet godståg som kör igenom Lund, Lomma, Malmö och Kastrup, vilket ökar livskvaliteten för befolkningen och frigör kapacitet att utveckla persontrafikensäger Dr. Gerhard Troche.  

En klimatberäkning gjord på uppdrag av Landskrona stad visar att Europaspåret har potential att flytta 12 miljoner ton gods per år till järnvägen vilket motsvarar cirka 462 000 lastbilar och 0,46 ton CO2 per år. Europaspåret skulle också avlasta vägnätet Helsingborg – Köpenhamn – Rödby – Hamburg med mer än en lastbil i minuten, dygnet runt.  

Läs mer på europasparet.se

Text: Hanne Skak Jensen. Foto: Stefan Nilsson.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.