fbpx

Europaspåret

  1. Start
  2. Europaspåret

Europaspåret

Europaspåret är ett förslag till en ny Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn för väg- och järnvägstrafik. Projektet drivs av Landskrona stad som har utrett förutsättningarna för Europaspåret sen 2015 och arbetar för att Europaspåret nu utreds av svenska och danska myndigheter.

Idag finns det bara en väg för tågtrafik över Öresund. Är Öresundsbron stängd kan inga tåg korsa Öresund vilket innebär att järnvägen blir mindre attraktiv för både person- och godstransporter. Samtidigt har Öresundsbron och dess landanslutningar kapacitetsbrist. 2029 öppnar Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland vilket skapar ett nytt stråk och ökad kapacitet för järnvägstrafik. Prognoser visar att efterfrågan på att köra godståg från Sverige mot Europa via Danmark kommer öka avsevärt. Samtidigt ska fler regional- och fjärrtåg passera Öresundsbron. Med andra ord: markant fler tåg ska passera Öresund och den nuvarande kapacitet räcker inte till.

Europaspåret tar avstamp i ovanstående problembild och är enda förslag på en ny Öresundsförbindelse som kan hantera både regional-, fjärr- och godståg. Europaspåret kan finansiera sig själv på samma sätt som Öresundsbron genom framtida trafik och EU-stöd och belastar därmed inte de offentliga finanserna.

Europaspåret skulle minska restiderna inom Öresundsregionen och skapa ett mer tillförlitligt system för regionaltåg. Restiden från Landskrona till Köpenhamn blir cirka 15 minuter. Men fram för allt så fördubblar Europaspåret järnvägskapaciteten över Öresund och skapar möjligheter för ökade person- och godstransporter på järnväg över Öresund. 

Europaspårets webbsida 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.