fbpx

”Stadsdelen har överträffat alla förväntningar”

  1. Start
  2. Bostäder
  3. Flytta hit
  4. ”Stadsdelen har överträffat alla förväntningar”

Stadsdelen har överträffat alla förväntningar

När Landskrona stad 2012 tog beslutet att bygga en ny stadsdel norr om Borstahusen väckte det stor debatt. Nu säljs bostäderna snabbt och allt fler har fått upp ögonen för Landskrona.   

2012 tog kommunfullmäktige i Landskrona beslut om att flytta Borstahusens camping för att göra det möjligt att skapa en ny stadsdel med attraktiva bostäder. Men beslutet var inte populärt. Samma dag som kommunfullmäktige skulle ha sammanträde lämnades en protestlista in, undertecknad av 2 600 personer som var kritiska till beslutet. I dag är läget ett annat. Många Landskronabor har köpt bostäder i det nya området, personer flyttar hit från andra kommuner, och flera företag har etablerat sig här.  

Innan bostadsbyggandet satte igång fanns också en oro över vilka byggherrar som skulle intressera sig för projektet. Starten var lite trevande.  

– Först var vi lite oroliga och tänkte ‘kommer någon våga bygga här?’ I början av 2010-talet var bilden av Landskrona fortfarande negativ. När vi satt i de första mötena 2012 och pratade med byggbolagen fick vi förhandla med dem för att de skulle gå med på att bygga, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.  

I takt med att området har byggts ut har allt fler upptäckt styrkan i det attraktiva läget. Det finns många som vill bo nära havet och naturen, och ha golfbana, småbåtshamn och restauranger inpå knuten. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit måna om att hålla ett anpassat tempo i utbyggnaden för att inte mätta marknaden, och för att skapa en stadsdel med höga arkitektoniska värden som håller över tid.  

– Stadsdelen har blivit väldigt populär och har överträffat alla våra förväntningar. Det är ett stort område mark vi har detaljplanerat, och vi har sett till att portionera upp det i mindre delar för att få variation i området. Vi ville inte skapa en regelrätt villamatta, utan här ska finnas en känsla av omväxling, förankring på platsen och småskalighet i bebyggelsen, säger Johan Nilsson.  

I dag, 2021, finns det fortfarande kvarter kvar att bebygga. Alla detaljplaner är klara, och enligt den inofficiella tidplanen ska den sista bostaden vara inflyttningsklar år 2027/28. Det som ska adderas till stadsdelen är fler bostäder, både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter, och en förskola. Det har också släppts ett antal fribyggartomter till de som står i stadens tomtkö.  

Den del som är på gång härnäst är Strandstaden, som ligger i stadsdelens mitt. Här ska det bli både flerbostadshus, kedjehus och stadsradhus. Några av bolagen som ska bygga här är Derome, Skanska, Wästbygg, Ikano bostad, Magnolia, Seniorgården och Midroc (Wingårdhs arkitekter).  

Wingårdhs arkitekter håller just nu på att rita två projekt i Norra Borstahusen, både kvarteret Fullriggaren med 59 bostadsrätter för Midroc och kvarteret Soluppgången med 29 hyresrätter.  
 
– Vi har velat att husen ska smälta väl in i områdets karaktär, både det nya områdets ambitioner och Borstahusens historia som gammalt fiskeläge. Det betyder att vi använder material som tegel, trä, jordiga färger. Samtidigt ska projekten få sticka ut och ha en egen arkitektur. I området finns väl utarbetade detaljplaner och kvalitetsprogram att förhålla sig till. Den typen av ramar kan ge en riktning, samtidigt som det utmanar till kreativa lösningar för det specifika projektet, säger Beatrice Eckord, arkitekt på Wingårdhs.   

Hon tycker att området Norra Borstahusen har många unika värden. 

-Styrkorna är framför allt småskaligheten och den sammanhållna känslan i området, men också att det finns en tydlig materialpalett som anknyter till fiskeläget. Närheten till havet och grönområden attraherar också. 

Text: Maria André. Foto: Oskar Fäldt

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.