fbpx

Starka band mellan skola och näringsliv

  1. Start
  2. Flytta hit
  3. Skola och förskola
  4. Starka band mellan skola och näringsliv

Landskronas företag skriker efter kompetent personal, men har ibland svårt att hitta kandidater med rätt utbildning och erfarenhet. Bolaget Tillväxt Landskrona arbetar därför med att skapa bättre samverkan skola och näringsliv, och väcka nyfikenhet för exempelvis teknik på ett tidigt stadium.

– Jobben finns i Landskrona. Och ungdomarna i Landskrona behövs för att företagen ska fortsätta växa. Men vi måste bli bättre på matchningen, säger Pernilla Anderberg som är vd för Tillväxt Landskrona, ett bolag som till hälften ägs av näringslivet och till hälften av Landskrona stad.

Bolagets uppdrag är att undersöka det aktuella rekryteringsbehovet i Landskrona och skapa samarbeten som leder till en bättre kompetensförsörjning för näringslivet. Man gör det bland annat genom att stärka samarbetet med grundskolor, Öresundsgymnasiet och vuxenutbildningen i Landskrona. Pernilla Anderberg pekar gärna på vikten av att väcka intresse för exempelvis teknik i en tidig ålder.

– Vårt övergripande arbete handlar bland annat om att visa upp alla de spännande yrken som finns i Landskrona som barn och unga kanske inte känner till. Här har vi exempelvis många framgångsrika teknikföretag, men kunskapen om vad man gör på sådan arbetsplats är inte alltid så stor, säger Pernilla.

Därför har Tillväxt Landskrona bland annat startat Yrkesmässan där 40 arbetsgivare i Landskrona visar upp över 100 yrken. I år arrangerades mässan för andra gången och den riktar sig till unga från årskurs 8 till gymnasiet.

– Tanken med mässan är att visa för ungdomarna att de är efterfrågade, och att kloka studie- och yrkesval leder till jobb.

Förutom yrkesmässan finns det en rad olika samarbeten på gång mellan skola och näringsliv. Eleverna på Öresundsgymnasiets teknikcollege gör till exempel sitt gymnasiearbete på Haldex, grundskolorna erbjuds föreläsningar i arbetsmarknadskunskap och studie- och yrkesvägledarna åker varje år ut på företagssafari där de får bekanta sig med olika arbetsgivare i Landskrona.

– Det finns ett starkt engagemang hos näringslivet i Landskrona att bidra till att unga och vuxna hittar vägar till arbete. Just nu håller vi på att utveckla en modell där för att skapa samverkan mellan skola och näringsliv där arbetsmarknadskunskap ska gå som en röd tråd från förskoleklass och uppåt. Kontinuitet och långsiktighet är avgörande för att lyckas med kompetensförsörjningen, avslutar Pernilla Anderberg.

Några satsningar för bättre samverkan mellan utbildning och näringsliv:

 – Föreläsningar i arbetsmarknadskunskap i grundskolorna
 – Yrkesmässa för unga
 – Samverkan inför PRAO
 – Sommarjobbsmässa
 – Deltagande vid Arkad, LTH:s karriärmässa i Lund
 – Företagssafari för studie- och yrkesvägledare i Landskrona

Pernilla Anderberg, vd Tillväxt Landskrona. Foto Lindsay Larsson

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.