fbpx

LA Drive

LA Drive är ett projekt om framtidens autonoma mobilitet som drivs av Landskrona stad i samarbete med industrin, akademin och start-ups. Vår vision är att bidra till utvecklingen av ett ekosystem för autonom mobilitet för säkra och hållbara transport av personer och gods.  

Om LA Drive

Testbädd

Partners & medlemmar

Sociala och ekonomiska förändringar betyder att vi måste ompröva vår inställning till mobilitetslösningar. Ökad urbanisering och tillväxten i våra storstäder kommer att sätta stort tryck på befintlig infrastruktur för att klara person- och godstransporter. Dessutom driver behovet av att minska koldioxidutsläppen utvecklingen mot renare teknik för att driva våra fordon.

 

Framtiden för autonom mobilitet täcker alla befintliga transportsätt och kommer att skapa nya. Drönare kommer att förändra logistik- och försörjningskedjan genom att transportera tunga laster från tidigare oåtkomliga destinationer. Förarlösa tåg kommer bli en vanligare syn – både för spårbunden kollektivtrafik i våra städer och för tunga godstransporter. Autonoma fordon kommer att minska trafikolyckorna när IoT-funktioner (Internet of Things) hanterar allt fler trafikflöden på våra vägar. Autonoma taxibilar för passagerare är redan under utveckling för att möjliggöra snabba resor utan koldioxidutsläpp.

 

När vi ser fram emot 2030-talet blir det tydligt att autonom mobilitet kommer att spela en integrerad roll i hur vi lever, arbetar och tillbringar vår fritid.

Försök med autonom mobilitet, genomförda under verkliga förhållanden, sker runt om i världen. Konkurrensen om att vara först på marknaden är hård. Men genom att utnyttja kraften i affärsmodeller med delat värde kommer teknologiska ekosystem som samlas i ett “nav” att påskynda innovationstakten. Partners och medlemmar kan samarbeta för att leverera en delad vision, främja ekonomin, leverera jobb och få till stånd förändringar som gör världen lite bättre.

 

Samarbeten mellan den akademin och tillverkningsindustrin kommer att skapa forskningsprojekt som ger de bevis som krävs för ny teknik och för att tillgodose lagkrav. Kunskapsdelning mellan medlemmar kommer att skapa nya färdigheter och utbildningsmöjligheter som ger en boost till lokala ekonomier. Utbildnings- och yrkesprogram ger samtidigt bättre arbetsutsikter för kommande generationer.

 

Den autonoma mobilitetssektorn kommer att bli en integrerad del av vårt dagliga liv, men bara när myndigheter och akademin ansluter sig till teknik- och tillverkningsföretagen för att bilda ett integrerat, centraliserat ekosystem.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.