fbpx

LA Drive

  1. Start
  2. LA Drive

LA Drive är ett projekt om framtidens autonoma mobilitet som drivs av Landskrona stad i samarbete med industrin, akademin och start-ups. Vår vision är att bidra till utvecklingen av ett ekosystem för autonom mobilitet för säkra och hållbara transport av personer och gods.  

Om LA Drive

LA Drive är ett kluster som samlar tjänsteleverantörer inom autonom mobilitet. Detta kluster är tänkt att ge företag och organisationer en unik möjlighet att nätverka, dela idéer och testa lösningar på en och samma plats.

Klustret är upprättat med stöd från Landskrona stad för att bidra till utvecklingen och framväxten av autonoma fordon – med målet att göra framtidens infrastruktur säker, smart och hållbar. Landskrona har en lång tradition av fordonsindustri, och flera högteknologiska industriföretag i Landskrona ligger i dag i framkant inom mobilitetsområdet. Detta tillsammans med närheten till ett flertal universitet och högskolor gör Landskrona till ett utmärkt nav för klustret.

Genom att samla lärosäten, forskare, nystartade företag, branschledare och teknikleverantörer arbetar LA Drive med att ta fram en sammanhängande och långsiktig vision för ett ekosystem för autonoma fordon – för säker och hållbar transport av människor och varor.


Testbädd

Förutom att säkerställa ett smidigt samarbete mellan offentlig och privat sektor, erbjuder Landskrona stad även en testbana för autonoma fordon. Företag och forskare kommer att kunna använda testbanan och i ett senare skede även flera testområden för att genomföra tester i både slutna miljöer och verkliga stadsmiljöer.


Partners och medlemmar

LA Drive kommer att bli en av de centrala platserna för autonom mobilitets ekosystem. Partners och medlemmar kommer att arbeta tillsammans, sida vid sida, för att förverkliga den långsiktiga visionen om autonoma fordon som kan erbjuda säkra och hållbara transporter.

Partners: Vi samarbetar med universitet, högskolor och forskningsinstitutioner, teknikkluster och olika organisationer som vill stödja vårt initiativ.

 

Medlemmar: Vi välkomnar företag som arbetar mot autonoma mobilitetslösningar att bli kluster-medlemmar inom följande sektorer:

 

– Tillverkning, teknik och design

– Sensorer

– Connectivity

– Programvara och data

– Säkerhet och trygghet

– Forskning och ledarskap

 

Vill du samarbeta med oss?

 

Vi söker medlemmar och partnerorganisationer som vill bli medlemmar i LA Drive för att göra autonom mobilitet till drivkraften bakom skapandet av en bättre värld. Tveka inte att kontakta oss redan idag för att ta reda på hur LA Drive kan stödja din organisation!


Hur ser framtidens autonoma mobilitet ut?

Sociala och ekonomiska förändringar betyder att vi måste ompröva vår inställning till mobilitetslösningar. Ökad urbanisering och tillväxten i våra storstäder kommer att sätta stort tryck på befintlig infrastruktur för att klara person- och godstransporter. Dessutom driver behovet av att minska koldioxidutsläppen utvecklingen mot renare teknik för att driva våra fordon.

 

Framtiden för autonom mobilitet täcker alla befintliga transportsätt och kommer att skapa nya. Drönare kommer att förändra logistik- och försörjningskedjan genom att transportera tunga laster från tidigare oåtkomliga destinationer. Förarlösa tåg kommer bli en vanligare syn – både för spårbunden kollektivtrafik i våra städer och för tunga godstransporter. Autonoma fordon kommer att minska trafikolyckorna när IoT-funktioner (Internet of Things) hanterar allt fler trafikflöden på våra vägar. Autonoma taxibilar för passagerare är redan under utveckling för att möjliggöra snabba resor utan koldioxidutsläpp.

 

När vi ser fram emot 2030-talet blir det tydligt att autonom mobilitet kommer att spela en integrerad roll i hur vi lever, arbetar och tillbringar vår fritid.

Hur främjas innovation av ekosystem?

Försök med autonom mobilitet, genomförda under verkliga förhållanden, sker runt om i världen. Konkurrensen om att vara först på marknaden är hård. Men genom att utnyttja kraften i affärsmodeller med delat värde kommer teknologiska ekosystem som samlas i ett ”nav” att påskynda innovationstakten. Partners och medlemmar kan samarbeta för att leverera en delad vision, främja ekonomin, leverera jobb och få till stånd förändringar som gör världen lite bättre.

 

Samarbeten mellan den akademin och tillverkningsindustrin kommer att skapa forskningsprojekt som ger de bevis som krävs för ny teknik och för att tillgodose lagkrav. Kunskapsdelning mellan medlemmar kommer att skapa nya färdigheter och utbildningsmöjligheter som ger en boost till lokala ekonomier. Utbildnings- och yrkesprogram ger samtidigt bättre arbetsutsikter för kommande generationer.

 

Den autonoma mobilitetssektorn kommer att bli en integrerad del av vårt dagliga liv, men bara när myndigheter och akademin ansluter sig till teknik- och tillverkningsföretagen för att bilda ett integrerat, centraliserat ekosystem.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.