fbpx
 
Start-ups och Linc

Landskrona fortsätter klättra på Svenskt Näringslivs ranking

Företagsklimatet i Landskrona har utvecklats mycket positivt under de senaste åren enligt Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en mätning av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. I år rankas Landskronas företagsklimat på plats nr 44 av 290 kommuner, vilket är en plats upp jämfört med förra året, och 133 platser upp jämfört med år 2012.

Enligt årets enkätsvar får Landskrona höga betyg för infrastrukturen, d v s tele- och it-nät samt tillgång till tåg, vägnät och flyg. Företagarna upplever också en fortsatt bra service, information och dialog i kontakten med kommunen.

– Vi arbetar med en rad insatser för att stärka relationerna, förstå företagens behov och ge god service och vägledning. Det positiva företagsklimatet har varit en bidragande anledning till det senaste årets många nya företagsetableringar. Företagsklimatet är färskvara så vi måste fortsätta arbeta målmedvetet med att utveckla servicen till företagen, säger näringslivschef Anna Classon.

I årets undersökning av Landskronas företagsklimat anser 56 procent av företagen att företagsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren. Drygt åtta av tio företag (82 procent) har inte övervägt att flytta från Landskrona, vilket är bättre än Skånesnittet.

I årets sammanfattande omdöme får Landskronas företagsklimat betyget 3,85 vilket är högre än både Skånesnittet på 3,48 och rikssnittet på 3,42.

Om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet:

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UB AB. Enkäten skickas till 70 000 företag i hela Sverige. I de mindre kommunerna får 200 företag en enkät och i de största kommunerna skickas 400 enkäter.

Läs mer om rankningen på https://www.foretagsklimat.se/

-----