fbpx
 
Start-ups och Linc

På Linc kan ditt företag växa

Linc är en dynamisk och affärsdrivande miljö för företag, entreprenörer och projekt. I nyrenoverade lokaler nära Landskrona station erbjuds både inkubatorplatser och arbetsplatser och företagshus. Flera av näringslivets stödaktörer finns också samlade under samma tak, såsom exempelvis Nyföretagarcentrum.

 

Företagshuset Linc i Landskrona

Linc hittar du i det vackra Weibullsholmshuset, som tidigare varit huvudkontor för växtförädlingsföretaget Svalöv Weibull. Fastigheten är perfekt placerad mellan centrum och stationen i Landskrona. När företagen växer ur sina lokaler på Linc finns möjlighet att stanna kvar i huset genom att hyra direkt från fastighetsägaren Hällestadsgruppen som förfogar över resten av huset.

Linc har som mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom entreprenörskap, nyetablering och ökad konkurrenskraft för Landskronas företag. Det här är Linc:

• Lokaler och arbetsplatser för start-ups
• En dynamisk och kreativ kontorsmiljö
• Entreprenörsutbildningar och inspirerande föreläsningar
• Nätverk med andra entreprenörer
• Moderna lokaler i anrik fastighet
• Nära stationen och stadskärnan
• Möjlighet för ditt företag att växa

Är du intresserad av att hyra en plats på Linc? Besök linclandskrona.se eller landskrona.se.

-----