fbpx
 
UTBILDNING

Läromedelsspel kan förändra matteundervisningen

Elever på Dammhagskolan i Landskrona lät eleverna i fyra klasser i årskurs ett jobba med ett forskningsbaserat spel istället för med den traditionella matteboken. Resultaten visade att eleverna höjde sina matteresultat.

 

Det forskningsbaserade läromedelsspel som eleverna på Dammhagskolan testade bygger på inläringspsykologi och testades av forskare på Lunds universitet.

– Vi måste ha metoder för att kunna fånga de elever som har stora svårigheter tidigt för att de ska bli intresserade av matematik. Spelet fångar barnens intresse mer effektivt än en traditionell mattebok eller stenciler, säger Lena Andersson, som var rektor på Dammhagskolan under försöket.

Lär mer om försöket och resultaten på Lunds universitets hemsida här.

-----