fbpx

Om teatern

Om teatern

Uppdraget att rita den nya teaterbyggnaden gavs till arkitekterna Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg. 1901 var teaterbyggnaden färdig för invigning. Landskrona teater har 254 platser varav 127 på parkett och 127 på balkong.

Kung Oscar den II skulle besöka Ven för sin årliga harjakt den 21-22 september. Det tillfället ville stadens styresmän inte missa och därför skickade man en förfrågan till hovet om kungen kunde tänka sig att inviga teatern när han ändå var här. Kungen accepterade inbjudan och teatern invigdes den 22 september 1901.

Några mer omfattande ombyggnationer av teatern har inte gjorts. Teknik och stolar har bytts ut, men i stort sett har teatern den utformning som arkitekterna Arwidius och Sundbärg ursprungligen gav den.

Verksamheten i teaterbyggnaden har varit desto mer skiftande. Det mest kända teatersällskapet som spelade på Landskronas nya teater var Selanders Teatersällskap. Under första världskriget dominerade revyerna utbudet och man spelade ofta för utsålda hus.

Efter andra världskriget började Helsingborgs stadsteater och Malmö stadsteater att ge föreställningar i Landskrona. Genom ett avtal med Landskrona stad 1974, blev Landskrona teater hemmascen för den nya gruppen Skånska Teatern, vilket medförde att Landskrona teater upplevde en ny storhetstid. Mot slutet av 1970-talet var Skånska Teatern en av landets mest uppmärksammade ensembler och Landskrona teater en av de viktigaste scenerna.

Landskrona-teater

Foto: Anders Ebefeldt/Studio-e.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.