fbpx

Strandstaden

  1. Start
  2. Bostäder
  3. Flytta hit
  4. Strandstaden

Strandstaden

Landskrona stad förbereder nu sjunde och sista detaljplanen för Norra Borstahusen för byggnation av bostäder. Åtta byggherrar har tilldelats kvarter i Strandstaden och de räknar med att påbörja byggnationen 2022/2023.  

Utbyggnad av kommunal infrastruktur i Strandstaden i form av gator, VA-ledningar, fjärrvärme är nu klar och byggnationen av bostäder kan nu börja. Detta är den sista detaljplanen för området Norra Borstahusen (se kartan nedan). 

Landskrona stad har utsett åtta byggherrar som har tilldelats kvarter där de ska ta fram förslag till byggnation. Möjlig byggstart för byggherrarna är indelad i två etapper. Säljstart för respektive byggherres projekt kommer att anpassas efter marknadens efterfrågan. Tidsplanen för byggstart och färdigställande är därför osäker. När projekten närmar sig säljstart kan du se dem här.   

Markanvisningskarta, Landskrona stad

Etapp 1: Byggnation pågår mellan cirka 2022-2026 

Derome: ”Flaggskeppet”- Flerbostadshus (bostadsrätter) och kedjehus (äganderätter) 

Granitor: ”Fullriggaren” – Flerbostadshus (bostadsrätter) 

Wästbygg: ” Koggen”, ”Isbrytaren”, ”Kajaken”, ”Kaparen”– Flerbostadshus och radhus (bostadsrätter) 

Seniorgården: ”Regalskeppet” – Flerbostadsrätter (bostadsrätter) 

Skissbild, Seniorgården (White Arkitekter) 

Etapp 2: Byggnation pågår mellan cirka 2023-2028 

Skanska: ”Segelbåten”, ”Skutan” med flera– Flerbostadshus och radhus (bostadsrätter och eventuellt äganderätter) 

Ikano: ”Slupen”, ”Trålaren” – Stadsradhus (bostadsrätter och eventuellt äganderätter) 

Magnolia: ”Ångbåten”, ”Ubåten” – Flerbostadshus (bostadsrätter) 

Nordr: ”Svingen”, Flerbostadshus och radhus/stadsradhus (bostadsrätter och eventuella äganderätter) 

Skissbild, Magnolia Bostad  

Etapp 3 

Byggnation inom resterande kvarter inom Strandstaden kan påbörjas när etapp 2 är i sitt slutskede. Tidsplan, byggherrar och typ av bebyggelse kommer staden att fastlägga längre fram. Just nu (mars 2023) pågår försäljning av 8 fribyggartomter till tomtkön – Galeasen 1-5 och Galären 1-3. Tomterna är mellan 450-500 kvadratmeter stora och tillträde kommer att ske från och med september. Mer information om tomtsläppet hittar du på den här sidan.

När hela området är utbyggt med bostäder kommer vi att färdigställa gator och grönområden. Det innebär att vi gör klart markytorna med rätt markbeläggning. Färdigställande kan komma att ske i flera etapper.  

Landsbyn 

Entreprenaden för bygg-gator ska vara klar i oktober 2021.  11 fribyggartomter har släppts till tomtkön. Tomterna är mellan 600 och 700 kvadratmeter stora.  

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.