fbpx
 
TRÄDGÅRD

Landskronas parker

Landskrona har många parker och grönområden i stadskärnan och du kan praktiskt taget promenera från park till park. Landskronas parker är fyllda med sällsynta träd och buskar och träden har tillåtits att växa sig stora och imponerande. I parkerna kan du upptäcka stenhumlan, amiralfjärilen och dvärgfladdermusen.

Slottsparken
Slottsparken präglas av stora, gamla träd. Här omges du av 100-åriga ekar, lönnar, blodbokar, kastanjer m.fl. En lindallé leder längs Citadellets vallgrav, bort mot strandpromenaden.
I Slottsparken finns många rariteter som bland annat Gingkoträdet som lätt känns igen på sina solfjädersformade blad. Kinesik sekvoja är ett av jordens äldsta träd och har vuxit här under 200 miljoner år. Tysk oxel är ett ovanligt träd med djupt och spetsigt flikade blad.

Stadsparken
Stadsparken karakteriseras av sina stora träd och öppna gläntor. Stadsparken är Landskronas äldsta centrala park som anlades 1869. Här låg S:t Johannes Baptistae kyrka som var lika stor som Lund domkyrka. Kyrkans grund är markerad.
Mitt inne i parken står en ståtlig Scharlakansek. Bladen har mer spetsiga flikar än den vanliga eken och ollonen är tillplattade. En Sockerlönn står strax norr om eken. Saven från detta träd används vid tillverkning av lönnsirap. Längs gången i nordostlig riktning blommar buskrosorna i vitt, gult och brandgult.

 

Vallgarven
Citadellets vallgrav Foto: Sara Ströberg, Landskrona stad

LÄS MER OM TRÄDGÅRD:

-----