fbpx

Landskronas naturreservat

  1. Start
  2. Natur & hav
  3. Besöka
  4. Landskronas naturreservat

Landskronas naturreservat

Landskrona har flera naturreservat som är trevliga att besöka. Saxtorpsskogen, Hilleshögs dalar och ön Vens backafall är populära områden. 

Vens backafall

Naturreservatet Vens backafall består av både rasbranter utan vegetation och grönklädda sluttningar. I branterna trivs växter som fältmalört, blodnäva och flentimotej. På Ven växer även den i Sverige mycket sällsynta fräkenväxten jättefräken, som endast finns på ett par tre platser i västra Skåne. Från de mäktiga branterna har du en fantastisk utsikt över Öresund. Om du vill uppleva branterna från havet så rekommenderar vi dig att hyra en kajak. Läs mer om Ven

Saxtorpsskogen

Saxtorpsskogen söder om Landskrona är kommunens enda egentliga skogsområde. Här finns en blandning av barr- och lövträd. I skogen kan du vandra, cykla mountainbike eller rida. Skåneleden går genom Saxtorpsskogen och här finns även vindskydd för den som önskar att övernatta. Om du vill lära dig mer om skogens djur och träd så finns här Trädslingan och Sagoslingan. Den sistnämna är för barn. Båda slingorna startar här På denna plats finns även parkering.

Hilleshögs dalar

Höga, sandiga branter sätter sin prägel här. I branterna har backsvalorna sina bon och här hittar du klintsnyltrot – en sällsynt växt utan klorofyll (växternas gröna färgämne). På stranden kan du se stora mängder tegel från tegelbruksepoken som hade sin blomstringstid kring förra sekelskiftet. Då fanns ett flertal tegelbruk mellan Landskrona och Helsingborg. I naturreservatet syns spåren efter försvarslinjen Karl XII:s skansar från tidigt 1700-tal. Skansarna pryds om våren av stora mängder gullvivor. Vandringsleden Skåneleden passerar denna vackra kuststräcka och du har en fantastik utsikt över Öresund och ön Ven härifrån. Hitta hit

Tre personer står på en bunker och blickar ut över Öresund

Fäsningsön Gråen

Gråen är en konstgjord ö. Ön anlades under slutet av 1700-talet för att skydda Landskrona hamn från militära angrepp. Idag står endast kruttornet från tidigt 1800-tal kvar. I augusti varje år anordnar Landskrona stad guidade turer till Gråen. För datum och bokning håll utkik på denna hemsida.

Saxåns utlopp

Den långgrunda Lundåkrabukten med sina sandrevlar och ängar gör att många vadarfåglar trivs här. Under vår och höst rastar också flyttfåglarna här. I den lugnt flytande Saxån finns det fiskarter som abborre, gädda, id och öring. Fisket är populärt. Fågeltornet är alltid öppet, men resten av reservatetet har tillträdesförbud under april – juli för att fåglarna inte ska bli stressade och lämna sina ungar. Hitta hit

Glumslövs naturområde

Naturområdet är ett böljande odlingslandskap med en spännande klintkust. Örenäs gångfriften och Ålabodarnas hamn ligger precis intill. Hitta hit

Exercisfältet

Syftet med det centralt belägna reservatet är att säkerställa tillgängligheten för rekreation och exkursionsverksamhet till de som bor i centrala Landskrona. Området har en kvarvarande karaktär av fäladsmark. Hitta hit

Kvärlövs naturområde

Kvärlövs naturområde är ett naturreservat som sträcker sig från Saxtorps by ner till Kvärlöv. Det är vackert att promenera längs ån, och i området finns informationsskyltar där det berättas om vad man kan se i här. Hitta hit

Lill-olas

I den nordvästra delen av Lill-Olas ligger en park, som är ett ströv- och naturområde. Området domineras av tallskog, med inslag av mindre öppna gräsytor. Tallskogen har inslag av lövträd. I området finns också badstrand och badbrygga. Hitta hit

Två personer tittar ut över havet

Foto: Lisa Wikstrand, Oskar Fäldt

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Chat

Welcome

Before we can start the conversation, we need to know who you are.